cancel
KMF МҚҰ
KMF МҚҰ қосымшасында ашу
Жүктеу
Акционерлер

2022 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша Компанияның жарғылық капиталы төмендегі 55 қатысушыға тиесілі:Қатысушының атауы

Үлесі, %

1) «KMF-Демеу» корпоративтік қоры

45,435

2) responsAbility Global Micro and SME Finance Fund қоры үшін өз атынан әрекет ететін MultiConcept Fund Management S. A. 

18,127

3) TRIODOS FAIR SHARE FUND қорының кастодианы ретінде Legal Owner Triodos Funds B.V.

12,085

4) Triodos Microfinance Fund қосалқы қорына қатысты әрекет ететін Triodos SICAV II  

12,085

5)  responsability Sicav (Lux) Micro and SME Finance Leaders өзінің қосалқы қоры үшін әрекет ететін responsAbility SICAV (Lux)

6,042

6) Жеке тұлғалар (50 қатысушы, әрқайсының үлесі 5% аспайды) 

6,226

100,000 %