cancel
KMF МҚҰ
KMF МҚҰ қосымшасында ашу
Жүктеу

Рейтинг

FiTCH RATINGs

B+
Эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингім
Болжам «Тұрақты»
В
Эмитент дефолтының қысқа мерзімді рейтингі
В+
Ұлттық валютадағы эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингі
Болжам «Тұрақты»
В
Ұлттық валютадағы эмитент дефолтының қысқа мерзімді рейтингі
ВВВ
Ұлттық шкала бойынша рейтинг
Болжам «Тұрақты»