cancel
KMF МҚҰ
KMF МҚҰ қосымшасында ашу
ЖүктеуМИКРОКРЕДИТТЕРДІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТӘСІЛМЕН БЕРУ

Сипаттамасы: KMF Өтініш берушілерге және/немесе Қарыз алушыларға электрондық тәсілмен микрокредит береді. Ол үшін Клиент интернет-ресурстағы жеке кабинет немесе  КМФ мобильді қосымшасы арқылы  микрокредитке өтінім беруі қажет.

KMF ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті шартпен, белгіленген тәртіппен, Өтініш беруіші  KMF интернет-ресурсындағы, мобильді қосымшасындағы жеке кабинетіне кіру үшін сәйкестендіру және көп факторлы аутентификация процедурасынан өтеді.