МИКРОКРЕДИТТЕРДІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТӘСІЛМЕН БЕРУ

Тиісті шартта, KMF-тің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте және шарттарда Шартты жасау және KMF интернет-ресурсында, мобильді қосымшасында және (немесе) терминалдарында Өтініш берушінің және/немесе Қарыз алушының жеке кабинетіне кіру үшін Өтініш беруші және/немесе Қарыз алушы сәйкестендіру және көп факторлы аутентификация процедураларынан өткенде KMF Өтініш берушілерге және/немесе Қарыз алушыларға электрондық тәсілмен микрокредит береді