cancel
KMF МҚҰ
KMF МҚҰ қосымшасында ашуМИКРОКРЕДИТ БЕРУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМШАРТ ЖАСАСУ ТӘРТІБІ

Сипаттамасы: Микрокредит беру туралы шарт оның мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптарды қоса алғанда, заң талаптарына сәйкес әр тарапқа мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқалар беріледі. 

Өтініш беруші KMF-ке шартты және ол бойынша қарыз алушының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ететін келісімді жасасу үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсынады. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттар ұсынылған жағдайда ғана жасалынуы мүмкін.