МИКРОКРЕДИТ БЕРУ ТУРАЛЫ ШАРТТЫ ЖАСАУ ТӘРТІБІ

Микрокредит беру туралы шарт Заңның талаптарына, оның мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптарды қоса алғанда, Тараптардың әрқайсысы үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде бір-бір данадан жасалады.

Өтініш беруші KMF-ке шарт және ол бойынша қарыз алушының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ететін шарт жасау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсынады.

Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген құжаттарды ұсынған жағдайда ғана жасалуы мүмкін.