ҚОҢЫРАУҒА
ТАПСЫРЫС
X

Кеңес беру

Жұмыс күні аяқталды, кейінірек хабарласыңыз немесе есіміңіз бен телефон номеріңізді қалдырыңыз.
Біз Сізге өзіміз хабарласамыз және Сіздің кез келген сұрағыңызға жауап береміз!

Қоңырау күтіп отырмын 30:00 сек

Біз Сізге өзіміз хабарласамыз және Сіздің кез келген сұрағыңызға жауап береміз!

Микрокредит беру туралы қосылу шарты

Осы Шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабында көзделген тәртіпте жасалатын қосылу шарты болып табылады, оның талаптары осы стандартты нысанмен (бұдан әрі – Шарт) анықталған және Шартқа қосылу туралы өтініш (бұдан әрі - Өтініш) беріп, оған қол қойған Қарыз алушы (жеке немесе заңды тұлға).


?>Сұрақ қою
Резюме жіберу
resume
success